Index

Index

Het instandhouden, renoveren en uitbreiden van de boven- en ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte vergt in het algemeen aanzienlijke investeringen. De laatste jaren is daarbij een tendens waar te nemen van disciplinegericht beheer naar integraalgericht beheer, waarbij communicatie met gebruikers essentieel wordt geacht. Deze tendens uit zich onder ander in een toename van het zogenaamde wijkgericht beheer.

Beheersystemen fungeren als een belangrijk hulpmiddel om beheerders op verantwoorde wijze beslissingen te laten nemen over in te zetten middelen en prioriteiten. Hierbij is een onderscheid te maken naar besluitvorming vanuit de betreffende beheerdiscipline en besluitvorming overkoepelend over alle beheerdisciplines heen.

Accres® is het product waarmee besluitvorming op overkoepelend niveau wordt vergemakkelijkt.

Samenwerking Accres®
Accres is een samenwerking tussen twee gerenommeerde bedrijven op het gebied van het beheer van de openbare buitenruimte:
  • K.O.A.C. - N.P.C.: Specialist op het gebied van wegbeheer, kunstwerkenbeheer en verkeersmiddelenbeheer.
  • DG Groep: specialist op het gebied van groen-, water-, riool- en speelwerktuigenbeheer

De samenwerking kenmerkt zich door de inzet van elkaars expertise bij de implementatie van integrale beheersystemen voor de openbare buitenruimte. Binnen de samenwerking worden implementatie trajecten uitgevoerd, nieuwe software ontwikkeld en de bestaande software onderhouden en vindt de ondersteuning van onze gebruikers plaats..

 
Accres - voor het beheer van de openbare ruimte ....
Home Home